Yerleşme ve seyahat özgürlüğü nedir?

ANAYASA MADDE 50- (2) Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır.