Osmanlı toplumunun bir arada yaşama kültürü

Osmanlı İmparatorluğu, farklı etnik, dini ve kültürel gruplardan insanların bir arada yaşadığı bir toplumdu.