Kibarca istemek, arzu etmek (would like)

Kibarca istemek, arzu etmek (would like) İngilizce kibarca istemek, arzu etmek Olmak istenen veya yapmak istenilen bir şeyden bahsederken kullanılır. Would like yapısı isteklerimizi daha kibar bir şekilde söylememize yardımcı olur. “Would like” daha...