Çevresel Etmenlerin Kişi ve Toplum Sağlığına Etkileri nelerdir?

Çevre bütün canlıların yaşamını sürdürdüğü dış ortamdır.