Canlı ve cansız varlıkların özellikleri nelerdir?

Varlıklar, canlı varlıklar ve cansız varlıklar olmak üzere iki grupta incelenir.