Cümlelerde geçen zıt anlamlı kelimeleri belirtiniz.

Cümlelerde geçen zıt anlamlı kelimeleri belirtiniz.