Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri

Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için toplamdan diğer toplanan çıkarılır.