Sesleri duymamızı sağlayan nedir?

Sesleri duymamızı sağlayan nedir? Titreşen cisimler ses üretir. Cisimlerin titreşmesiyle meydana gelen ses dalgalarının hava yoluyla kulağımıza ulaşması, sesleri duymamızı sağlar.