İpek Yolu ve Baharat Yolu Nedir?

Ticaret yolları toplumlar arasındaki ilişkileri sadece ekonomik alanda değil siyasi ve kültürel alanda da etkiledi.