İletişim nedir? İletişim kurmanın yolları nelerdir?

İletişim, duygu, düşünce veya bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasıdır. İletişim en az iki kişi
arasında gerçekleşir. İnsan toplum içinde yaşayan bir varlık olduğuna göre diğer insanlarla iletişim kurmak zorundadır.