O Geliyor Yıl 1919, Mayıs’ın on dokuzu

O Geliyor Yıl 1919, Mayıs’ın on dokuzu