Lüfer, sazan, hamsi, dil, … Allah’ı gösteriyor.

Lüfer, sazan, hamsi, dil, … Allah’ı gösteriyor. ALLAH’I GÖSTERİYOR Lüfer, sazan, hamsi, dil, Aslan, kaplan, tavşan, fil, Papatya, gül, karanfil Allah’ı gösteriyor. Bulut, rüzgâr, su, şimşek Arı, kovan, bal, petek, Bütün varlıklar tek tek...