Kovid aşılarının hangi zararları oldu?

Yan etkiler arasında tromboembolik olaylar, kan pıhtılaşması sorunları ve Guillain-Barré sendromu gibi durumlar bulunmuştur.