Atın ürkeği, yiğidin korkağı.

Atın ürkeği, yiğidin korkağı atasözünün anlamı nedir?