Çocuklarla özelliklerini eşleştiriniz.

1- Ayşe, hayvanlara iyi davranır. Onlara yiyecek verir, onları sever.
D- Merhametli, vicdanlı ve hayvanları sever.