Kardeşlerin birbirine karşı görevleri nelerdir?

Aile içinde kardeşler arasında güçlü bir bağ vardır. Kardeş, insanın ilk arkadaşıdır.