İstihdamı artırmak için neler yapılabilir?

İstihdamı artırmak için neler yapılabilir?
Bir ülkede istihdamın beklenen düzeyde artması ekonomik sorunların yok denecek kadar azaltılmasına bağlıdır.