Tagged: imanın şartları

İnanç esasları nelerdir?

İnanç esasları nelerdir? İnanç esasları, İslam dininin temel inanç prensipleridir ve genellikle “imanın şartları” olarak bilinir. Bu esaslar, bir Müslümanın inanması gereken temel konuları kapsar ve İslam inancının ana hatlarını oluşturur. İslam dininde, imanın...

0

İslam’ın inanç esasları nelerdir?

İmanın şartları nelerdir?
“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. ‘Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır.’ dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet.)