Hikâye unsurlarına uygun olarak bir hikâye yazınız.

Verilen hikâye unsurlarına uygun olarak duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir hikâye yazınız.
KİŞİLER: Beril, Aras, Coşkun
MEKÂN: Okul bahçesi
OLAY: Bir kalem kutusunun kaybolması
ANA DÜŞÜNCE: Bulduğumuz eşyayı sahibine ulaştırmalıyız.