Hayvanların karnı acıkmış. Noktaları çizerek birleştir yiyeceklere ulaştır.

EL GÖZ KOORDİNASYONU
Aşağıdaki hayvanların karnı acıkmış.
Noktaları çizerek birleştir ve onları yiyeceklerine ulaştır.