Görsel algı

Görsel algı, görsel uyaranlar yoluyla bilgi edinme ve bu bilginin yorumlanması olarak tanımlanmaktadır.