Adaptasyon ve evrim nedir?

Canlılar yaşamlarını beslenme, sıcaklık, nem, barınma gibi imkânların bulunduğu uygun ortamlarda
sürdürebilirler. Bir canlı türünün yaşamını sürdürebildiği doğa parçasına yaşam alanı adı verilir.
Yaşam alanı aynı zamanda canlının üremesi ve düşmanlarından korunması için de uygun özelliklere
sahip olmalıdır.