Ervah-ı ezelde levh-i kalemde,

Ervah-ı ezelde levh-i kalemde,
Bu benim bahtımı kara yazdılar,