Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

Kâbe, ensar, Mescid-i Nebi, hanif, cahiliye, muhacir, Mekke