İyi bir yönetici, Olamaz hiçbir kimse;

İyi bir yönetici,
Olamaz hiçbir kimse;
Hayatında yeterli
Eğitim görmemişse.