Yeme, içme, soluma, dokunma ve dinleme ifadelerini anlatan uyarı işaretleri nelerdir?

İşaretler, standartlaştırılmış sembollerle temsil edilir ve uluslararası olarak tanınır.