Cümlenin öğeleri nelerdir?

Cümle, dilin en temel birimlerinden biridir ve bir düşünceyi, bir fikri veya bir duyguyu ifade etmek için kullanılır.