Items in the classroom (Sınıfta bulunan eşyalar)

English of the items in the classroom
Sınıfta bulunan eşyaların İngilizcesi