Farklı canlı türlerinin duyu organlarının farklı şekil ve özellikleri nelerdir?

Her canlı türü, çevresel uyaranları algılamak ve hayatta kalmak için gelişmiş duyu organlarına sahip olabilir.