Ç harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler

Ç harfi ile başlayan zıt anlamlı kelimeler
çift – tek
çirkin – güzel