Anlamına Göre Cümle Çeşitleri Nelerdir? Olumlu Cümle Cümlede yüklemde belirtilen işin gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini, yapıldığını, yapılacağını; yüklemi isim olan cümlelerde ise bahsedilen durumun..