Kaza ya da acil durum meydana geldiğinde ve kriz durumlarında neler yapılmalıdır?

Acil durumlarda yapılması gerekenler nelerdir?