G Harfi ile Başlayan Kelimeler

dünya güneş

G Harfi ile Başlayan Kelimeler

G Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Gazete kelimesinin sözlük anlamı: Bir veya birden çok konu hakkında insanlara bilgi vermek için her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın.

Gazi kelimesinin sözlük anlamı: Savaştan sağ olarak dönen kimse.

G Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Geçit kelimesinin sözlük anlamı: Geçmeye yarayan yer, geçecek yer.

Gelenek kelimesinin sözlük anlamı: Bir toplumda eskiden kalmış olduğu için saygı duyulan, kuşaktan kuşağa iletilen alışkanlıklar, bilgi ve davranışlar. Eskiden kalmış olmaları nedeniyle saygın tutulup nesilden nesile iletilen kültürel davranışlar.

Gelişme kelimesinin sözlük anlamı: Bir konuda, bir şey hakkında olup biten.

Genel ağ kelimesinin sözlük anlamı: İnternet.

Genelleme kelimesinin sözlük anlamı: 1. Genelleme yapmak 2. Zihnin birtakım gözlem ya da örneklere dayanarak genel düşüncelere ulaşması işlemi. 3. Bir işlemin sonucu olan genel kavram, yargı, bilim yasası veya kuram.

Gereksinim kelimesinin sözlük anlamı: Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.

Geri dönüşüm kelimesinin sözlük anlamı: Atıkların yeniden değerlendirilmesi durumu.

Gezegen kelimesinin sözlük anlamı: Güneş çevresinde dolanan ve ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı.

Gezinti kelimesinin sözlük anlamı: Uzak olmayan bir yere yapılan gezi.

Gıda kelimesinin sözlük anlamı: Besin.

Gondol kelimesinin sözlük anlamı: Lunaparklardaki 10 metre uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık.

G Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Göç kelimesinin sözlük anlamı: Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma.

Göçebe kelimesinin sözlük anlamı: Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk).

Gökkuşağı kelimesinin sözlük anlamı: Yağmurdan sonra gökyüzünü bir uçtan bir uca saran renkli kuşak.

Gömü kelimesinin sözlük anlamı: Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli eşyalar, define.

Gönder kelimesinin sözlük anlamı: Bayrak direği.

Görenek kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı, âdet.

Görgü kelimesinin sözlük anlamı: Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik davranışları, terbiye.

Görüş kelimesinin sözlük anlamı: 1. Görme işi. 2. Gözle bir şeyi algılama yetisi. 3. Bir olay, varlık, nesne veya düşünce üzerinde varılan anlayış, değer, yargı, fikir. 4. Kişiden kişiye değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan doğruluğu kanıtlanamaz, ölçülemez ispat edilemez, bizce, bize göre gibi ifadelerle kullanılan bilgi.
Görüş kelimesi ile ilgili örnek cümleler:
– Başkalarının düşünce ve görüşlere saygı göstermeliyiz.
– Benim bu konu hakkındaki görüşüm çok farklı.
– Düşman birlikler görüş alanımızda.
– Görüşler farklı olmadıkça üretkenlik azalır.
– Her çarşamba hasta görüş günü var.
– Herkesin görüşü kendini bağlar.
– Herkesin görüşünü saygı ve sabırla dinlemeliyiz.
– İnsanların kendilerine göre görüşlerinin olması gayet normaldir.
– Sizin de görüşlerinizi almadan yeni bir karar alamayız.

Göç kelimesinin sözlük anlamı: Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma.

Görev kelimesinin sözlük anlamı: Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.

Gözlem kelimesinin sözlük anlamı: 1- Dikkatle inceleme. 2- İnceleme sonucu elde edilen değer.

G Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Grafik kelimesinin sözlük anlamı: Birkaç şey arasında karşılaştırma yapmak için çizgilerden oluşturulmuş şekil.

Grup kelimesinin sözlük anlamı: Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü.

G Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Gururlanmak kelimesinin sözlük anlamı: Övünmek, kendini beğenmek, büyüklenmek, kurumlanmak
Gururlanmak kelimesi ile ilgili cümleler:
Bizim sahip olduklarımızla ve başarılarımızla gururlanan dostlarımız olur.

Gübre kelimesinin sözlük anlamı: Verimini arttırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde.

Güleç kelimesinin sözlük anlamı: Her zaman gülümseyen.

güleç

Günah kelimesinin sözlük anlamı: Sevabın karşıtı günahtır. Günah, dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan ve bazı durumlarda cezayı gerektiren söz ve davranışlardır.

Güneş kelimesinin sözlük anlamı: Gezegenlere ve yer yuvarlağına yani Dünya’mıza ışık ve ısı veren büyük gök cismi.

Gürlemek kelimesinin sözlük anlamı: Kalın ve gür ses çıkarmak.

Güven kelimesinin sözlük anlamı: Çekinme, kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu.

Güvenlik kelimesinin sözlük anlamı: Toplum yaşamında yasal düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir