Fâtiha Suresi ve Anlamı

Fatiha suresi

Fâtiha Suresi ve Anlamı

“el-Fâtiha” sözünü duyunca ne yaparsınız?

Hamd, övgü anlamına gelir. Allah’ı (c.c.) övme ve yüceltme anlamında kullanılır.

Fâtiha, açmak, açıklığa kavuşmak anlamlarına gelir.

Fâtiha suresi namazın her rekâtında okunduğu için 5 vakit namaz kılan kişi Fâtiha suresini günde 40 kez okumuş olur.

Fâtiha suresi Mekke’de indirilmiştir ve 7 ayetten oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in en başında yer alan suredir. Bu surede Yüce Allah’a hamd edilmesinden, Allah’ın (c.c.) tek olduğundan, sadece Allah’a (c.c.) ibadet edileceğinden ve sadece O’ndan yardım istenileceğinden bahsedilir. Surenin sonunda yanlış yolda olmaktan korunmak ve doğru yolda olmak için dua edilir. Surede Yüce Allah‘tan nelerin isteneceği, ayrıca istemenin en güzel şekli de öğretilmektedir. Buna göre istemenin şartları; önce ne istediğini bilmek sonra ona gerçekten ihtiyacı olduğunu belirtmek daha sonra da onu elde etmek için yapılması gerekeni yapmaktır. Böylece gerçek dua, nimeti sadece istemek değil o nimete ulaşmanın doğru yoluna girmek ve o yolda sabırla ilerlemektir.

Fatiha Suresinin Okunuşu
1. Bismillâhirrahmânirrahîm
2. Elhamdü lillâhi rabbi’l âlemin,
3. errahmânir-rahîm,
4. mâliki yevmiddîn,
5. iyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn,
6. ihdinas-sırâtal müstakîm,
7. sırâtallezîne en’amte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

Fatiha Suresinin Anlamı
1. Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
2. Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabb’i olan Allah’adır.
3. O, Rahman ve Rahîmdir.
4. Hesap gününün sahibidir.
5. Rabb’imiz! Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz.
6. Bizleri doğru yola ilet.
7. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.

Fâtiha suresi namazın her rekâtında okunan bir suredir. Kültürümüzde her duanın sonunda, Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra, kabir ziyaretlerinde, cenazelerde, yatmadan önce, zor ve sıkıntılı anlarda okunan bir suredir. Bununla birlikte her zaman ve her durumda Fâtiha suresi okunarak dua edilebilir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir