Eş Sesli Kelimeler nelerdir?

Eş sesli kelimeler

Eş Sesli Kelimeler nelerdir?

Eş sesli, sesteş kelimeler nelerdir?

Okunuşları ve yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli, sesteş kelimeler denir.

Eş sesli, sesteş kelimelerin birden fazla anlamı vardır. Her sözcük eş sesli sesteş değildir.

Sesteş nedir? Sesteş kelime ne demektir?

Birden fazla anlamı olan ve yazılışı aynı olan kelimeler sesteştir.

Aynı şekilde yazılıp okunan, çıkardığı ses bakımından birbirinin aynısı olan; ancak anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcükler arasındaki anlam ilişkisine “eş seslilik” bir başka ifade ile “sesteşlik” adı verilir. Burada dikkat edilmesi gereken; aynı seslerle değişik ve birbirleriyle hiç ilgisi olmayan kavramların anlatılması durumudur. Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır.

Örneğin bir sayı olan yüz ile başın ön bölümü ve suda yüz  anlamındaki yüz;

Çaygillerden bir içecek olan çay ile ırmaktan büyük akarsu vb.

Örnekler:
Gül: Hem çiçek anlamında, hem de gülmek eylemini belirtir.
Kır: Farklı anlamlarda kullanılır. Kırsal alan, kırmak eylemi, beyaz (saçların kırlaşması gibi)
Yazma: Baş örtüsü, yazmaktan olumsuz emir, yazma işi
Yüz: 100 sayısı, insan yüzü, suda yüzmek

Ek almış kelimelerle, ek almış ve almamış kelimeler arasında da eş seslilik söz konusudur. Bu ekler görevce farklı ekler de olabilir:
Örnek:
Siyah anlamındaki kara ile kar-a (-a: yönelme hâl eki) gibi

Uyarı 1 : hala ve hâlâ, kar ve kâr, adet ve âdet kelimeleri eş sesli değildir. Okunuşları ve anlamları farklıdır.

Uyarı 2 : Eş sesli kelimelerle çok anlamlı sözcükleri karıştırmamak gerekir. Eş seslilikte farklı sözcükler söz konusu iken, çok anlamlılıkta ise bir sözcüğün farklı anlamları söz konusudur.

Örneğin:
“Çay kenarında çay içmek çok zevklidir.” cümlesindeki “çay” sözcükleri iki ayrı sözcük olup eş sesli sözcüklerdir. Ancak, su ile dolu şişeyi bir kenara bıraktı. Tabanca dolu olabilir, dikkat edin. Dağ bayır keklik dolu. Cümlelerinde ise bir tek sözcüğün (dolu) değişik anlamlara gelecek şekilde kullanımı söz konusudur.

Eş Sesli Sesteş Kelimeler Sözlüğü

Eşsesli kelimelerin birden fazla anlamları ile kullanıldığı cümleler nelerdir?

A harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

At: bir şeyi fırlatma eylemi
At: bir binek ya da yük hayvanı,

Ç harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

Çay: içecek anlamında çay,
Bugün kahvaltıda çay içmedik.
Çay: bir tür küçük akarsu
Bahçemizin kenarından akan çayda halı yıkadık.

D harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

Dal: suya dalmak
Hava o kadar sıcaktı ki, hemen havuza daldık.
Dal: ağacın dalı,
Kiraz ağacımızın dalı kırılmış.

Dolu: bir yağış türü
Dolu: boş olmama durumu,

Düş: düşmek
Bahçede top oynarken düştüm.
Düş: uykuda görülen rüya,
Bu gece düşümde seni gördüm.

E harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

Ekmek: fırında pişirilen temel gıda maddesi
Ekmek: toprağa tohum saçmak,

G harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

Gül: gülmek eylemi
Annem kardeşime bakarak güldü.
Gül: çiçek adı
Bugün anneme bir demet gül aldım.

İ harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

İç: bir içeçeğin içilmesi eylemi
İç: dışarıdan farklı taraf dış kelimesinin zıt anlamı,

K harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

Kaz: toprağı kazmak,
Bahçeye bir çukur kazdık.
Kaz: bir kuş türü
Bahçede dolaşan kazlardan birinin kanadı kırılmış.

Kız: çok sinirlenmek öfkelenmek
Kız: evlenmemiş bayan,

O harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

Ocak: içinde ateş yakılan yer ya da araç
Ocak: yılın birinci ayı,

S harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

Saç: saçmak eylemi,
Saç: başımızdaki kıl

Sal: göndermek, yollamak
Sal: su ya da akarsu üzerinde kullanılan bir tür ulaşım aracı,

Satır: yazı dizisi
Satır: kesici alet,

Y harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

Yaş: yaşanılan yılların devinimi
Yaş: kuru olmayan ıslak kelimesinin zıt anlamı,

Yaz: bir mevsim,
Yaz: yazma eylemi

Yol: otları ya da saçları, vs. yolma eylemi
Yol: gidilen yön,

P harfi ile başlayan eş sesli kelimeler

Pazar: satış yapılan yer
Pazar: haftanın bir günü,

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.