Eş Anlamlı Kelimeler nelerdir?

Eş anlamlı sözcüklerin olduğu uçurtmaları aynı renge boyayın

Eş Anlamlı Kelimeler nelerdir?

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler

Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı  kelimeler denir. Dilimizde çok sayıda eş anlamlı kelime bulunmaktadır.

Annem doğum günümde armağan aldı.

Annem doğum günümde hediye aldı.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüler eş anlamlı kelimelerdir. Armağan ve hediye kelimelerinin yazılışları ve okunuşları farklıdır, fakat taşıdığı anlam aynıdır.

Bizim vatanımız Türkiye’dir.
Bizim yurdumuz Türkiye’dir.

Eş anlamlı anlamdaş kelimeler yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklerdir.

Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Türkçede anlamdaş kelimelerin birisi genellikle yabancı kökenlidir.

Türkçe’de her kelimenin eş anlamlısı yoktur.

Eş anlamlılık sadece isim soylu sözcüklerde görülmez. Eş anlamlılık fiiller de mevcuttur:

saklamak – gizlemek,
duymak – işitmek

Bileşik isim, deyim ve atasözlerinde yerleşmiş şekilde kullanılan sözcüklerin yerine anlamdaşı kullanılmaz. Örneğin kara bahtlı bileşik sözcüğü yerine siyah bahtlı kullanılmaz.

Kısmen Eş anlamlılık

Birden fazla anlamı olan sözcüklerde bu anlamlardan biri veya birkaçı başka bir sözcükle eş anlamlı olabilir:

Pasaportum için resim çektirmeye gidiyorum.

Okulda bugün fotoğraf çekimi var.

Yukarıdaki ilk örnekte resim sözcüğü fotoğraf anlamında kullanıldığı için eş anlamlı görevi üstlenmiştir ancak “Bugün okuldaki sulu boya resim sergisini gezmeye gideceğim.” cümlesindeki anlamı fotoğraf değildir.

Dilimizde çok sayıda eş anlamlı kelime bulunmaktadır.

Alfabetik Eş Anlamlı Kelimeler

You may also like...

1 Response

 1. Derya Sert dedi ki:

  abla / büyük bacı
  ad / isim
  ada / aral / simek
  aday / namzet
  adres / unvan
  ağırlık / salmak
  ahize / destek
  aile / kodak / odbaşı
  akraba / kohum
  akşam vakti / akşam çağı
  akşama kadar / akşamacan
  alan / saha
  amaç / maksat
  amca / emmi
  anayasa / esas kanun
  anı / hatıra
  anıt / estelik
  anlam / mana
  anne / ana
  ansızın / gafleten
  anten / sırgavıl
  araba / kölük
  araç / vasıta
  arka / dal
  arkadaş / dost / tomdaş / yoldaş
  aşama / merhale
  ataerkil / atahakan
  avukat / aklavcı
  ayna / güzgü
  ayrıcalık / imtiyaz
  baba / ata
  bağımsız / azat
  bakan / nazır
  barış / sulh
  başarı / muvaffakiyet
  başarılı / muvaffak
  başbakan / başnazır
  başhekim / başsagan
  başkan / sadır
  başkan yardımcısı / sadır muavini
  batı / garp
  bazı / ayrım
  bebek / körpe
  beklemek / gözlemek
  bellek / yaddaş
  benzemek / okşamak
  beri / bu yana
  bilgi / malumat
  bilimsel / bilimlik / ilmî
  bilinç / şuur
  biraz / bir balaca
  bireysel / şahsi
  birkaç / bir niçe
  birlikte / birge
  bitki / ösümlük
  bulmak / tapmak
  buzdolabı / buzlatka / soğutucu
  büyük / ülken
  ceviz / koz / yangak
  ciddi / salmaklı
  cumhurbaşkanı / reisicumhur
  çeşitli / muhtelif
  çikolata / itimil
  Çin / Hıtay
  çocuk / uşak
  dal / budak
  dalga / tolkun
  dayanıklı / devamlı
  değerli / kıymetli
  değinmek / dokunmak / temas etmek
  deneyim / tecrübe
  ders / çimke
  dipnot / esletme
  direkt / birbaşa
  dizge / jüye
  doğa / tabiat
  dogal / tabii
  doğu / şark
  domates / kızanak
  dondurma / buzkaymak
  dönem / devir
  durum / yağday
  duygusal / duygulu / hissî
  düğün / toy
  dünya / cihan
  düzey / seviye
  eğitim / terbiye
  ekmek / çörek / nan
  ekonomi / denlik
  elektrik / çıngı
  elektron / çınca
  elektronik / çıncalık
  elverişli / müsait
  erkek / kişi
  eş anlamlı / müteradif
  eşit / beraber
  etki / tesir
  fakat / birak
  fake / feyk / gastan
  feminist / hatuncu
  feminizm / hatunculuk
  fena / yaman
  film / yanka
  fiyat / paha
  fotoğraf / kılık / yaçın
  frekans / tezlik
  genç / civan / yaş
  genel / yalpı
  genellikle / umumen
  gibi / teki
  gizli / yaşırın
  görev / vazife
  gram / ağram
  grup / türküm
  gündem / gün tertibi
  güney / cenup
  güvenli / tehlikesiz
  güvenlik / tehlikesizlik
  hafif / yüngül
  hafta / yedil
  hapsane / türme
  hasta / kesel
  hava / tenek
  hayvan / döngül
  hekim / sagan
  helikopter / buralak / dikuçar
  hemşire / tıp bacısı
  her zaman / hemişe
  herkes / hamı
  hırsız / oğru
  hristiyan / nasrani
  içerik / mazmun
  iletişim / alaka
  ilgi / alaka
  ilgili / bağlı
  ilginç / meraklı
  ilişki / alaka
  ilişkin / değişli
  ilk / birinci
  ilk olarak / evvela / evvelce
  ilkbahar / köklem
  ilkokul / iptidai mektep
  imza atmak / kol çekmek
  incelemek / tekşirmek
  isyan / kozgalan
  iş birliği / emektaşlık
  iyi / yakşı
  kadın / ayal
  kamera / sınalga
  kamp / düşerge
  kanal / arna
  kapsama alanı / ihata dairesi
  kapsamak / ihata etmek
  karı / avrat
  karşılaştırmak / salıştırmak
  karşın / karamazdan
  kavram / mefhum
  kedi / göcen / pişik
  kendi / öz
  kendisi / özü
  kez / defa
  kısım / hisse
  kıvırcık / cingelek
  kız kardeş / bacı / simil
  kilit / kıfıl
  kilo / geli
  kilometre / çağrım
  kimlik / hüviyet
  kişi / şahıs / nefer
  kitlesel / kütlevi
  kolay / asan
  konu / mevzu
  konuşmak / danışmak
  korna / fit
  koşul / şart
  kötü / pis
  kullanmak / işletmek
  kural / kaide
  kurtarmak / halas etmek
  kurtulmak / halas olmak
  kurul / heyet
  küçük / balaca
  kürtaj / uşak salma
  lehçe / ağgan
  lider / kösem
  makine / kılga
  masal / nağıl
  mercimek / yasmık
  merdiven / pilleken
  merkez / ortalık
  meydana gelmek / baş vermek
  mide / aşkazan
  milyon / pekmen
  morg / ölühane
  mühendis / kıvcı
  müşteri / haridar
  nasıl / nice
  ne zaman / haçan
  nedeniyle / sebebiyle
  nicelik / kemiyet
  nitelik / keyfiyet
  nokta / çekit
  nostalji / eslem
  nostaljik / eslemli
  o zaman / onda
  okul / mektep
  olağanüstü / fevkalade
  olasılık / ihtimal
  olay / hadise / vaka
  oluşmak / teşekkül tapmak
  oluşturmak / teşkil etmek
  operasyon / ameliyat
  oran / nispet
  organ / kılgan / uzuv
  otel / konakçı
  oy / avaz / rey / ses / tavış
  oyuncak bebek / kavırçak
  öğle / günorta
  öğle vakti / günorta çağı
  öğrenci / okuvcu
  öğrenim / tahsil
  öğretim / talim
  öğretmen / muallim
  öksürmek / yötelmek
  öksürük / yötel
  ön / kabak
  önce / evvel
  önder / yolbaşçı
  önem / ehemmiyet
  önemli / mühim
  örgüt / uyuşma
  örneğin / mesela
  özel / hususi
  özel olarak / özellikle / hususen
  özgü / mahsus
  özgün / özünemahsus
  özgür / erkin / hür
  özgürlük / erkinlik / hürriyet
  para / akçe / pul
  pazar günü / yekşembe günü
  pazartesi / düşembe
  penguen / karabat
  plaj / çimerlik
  plan / jospar
  polis / sakçı
  politik / siyasi
  politika / siyaset
  program / bağdarlama
  proje / joba
  radyo / ünalgı
  rağmen / karamazdan
  saat / sögen
  sabah / seher
  sabah erkenden / seher tezden
  sabaha kadar / seherecen
  sadece / tekçe
  sağlamak / temin etmek
  sahip / iye / malik
  sahte / gastan
  saldırgan / tecavüzkâr
  saldırı / hücum
  saldırmak / hücum etmek
  salı / seşembe
  satranç / şahmat
  savaş / harp / muharebe / vuruş
  savunma / müdafaa
  seçim / saylav / seçki
  seçmek / saylamak
  seçmen / saylavcı
  selfie / görçek / özçekim / özçekmiş
  sene / yıl
  sergi / görkezme
  serin / salkın
  seyir / temaşa
  seyirci / temaşabin / temaşacı
  sıcak / isti
  sık sık / tez tez
  sınav / imtihan
  sigara / çilim
  sigara içmek / çilim çekmek
  silgi / öçürge
  sinyal / çınav
  sistem / dizim
  sivilce / sızanak
  sol / çep
  sonra / keyin
  sonuç / netice
  soru / sual
  sorumlu / cevapdih / mesul
  sorumluluk / mesuliyet
  soruşturma / tahkikat
  soyut / mücerret
  söylemek / ayıtmak
  söz konusu / mevzubahis
  sözcük / kelime
  sunmak / takdim etmek
  süre / müddet
  süreç / vetire
  şarkıcı / aydımcı / muganni
  şimdi / hazır
  şoför / haydavcı / sürücü / yöndemci
  şu anda / şu tapta
  tablo / keste
  takvim / dallık / gündizme
  tanışmak / tanış olmak
  taraf / taman
  tarafından / tamanından
  tarihçi / müverrih
  tatil / dem alış
  tavşan / kuyan
  tedavi / mualece
  tekrar / kaytadan
  tekrar tekrar / kayta kayta
  telefon / alısün / çınka
  televizyon / sınalgı
  temel / özül
  toplum / cemiyet
  toplumsal / içtimai
  tören / merasim
  trafik / yol hareketi
  trafik magandası / otoş
  trafik polisi / yol sakçısı
  tüm / tutuş
  ulusal / ulusluk
  uluslararası / beynelhalk / halkara
  ücret / vergin
  üçgen / üçbucak
  üniversite / birdem
  üretici / öndürücü
  üretmek / öndürmek
  ürün / önüm
  üye / aza
  vantilatör / yelletke
  varlıklı / varlı
  ve / ma
  video / sın
  Viyana / Beç
  web / tor
  web sayfası / tor beti
  yabancı dil / çet el dili
  yanıt / cevap
  yanıtlamak / cevaplamak
  yapay / suni
  yardım / kömek
  yarın / sabah
  yasak / kadağan
  yasal / kanuni
  yaşam / durmuş
  yatay / ufki
  yavaş / asta
  yavru / bala
  yaya / piyade
  yeni / taze
  yeniden / tazeden
  yenilik / tazelik
  yer / orun
  yetenek / kabiliyet
  yıl / sene
  yönetici / idareci
  yönetim / idare
  yönetmek / idare etmek
  yurt dışı / çet el
  zengin / bay
  zor / çetin / kıyın
  zorunlu / mecburi
  züğürt / kembağal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir