Ergenlik dönemi nedir, ergenlikte görülen fiziksel, duygusal ve sosyal değişimler nelerdir?

Ergenlik döneminde yardım alma

Ergenlik dönemi nedir, ergenlikte görülen fiziksel, duygusal ve sosyal değişimler nelerdir?

Ergenlik dönemi 12-21 yaş arasını kapsar. Bu dönemde kişide fiziksel, anatomik, fizyolojik, duygusal yönden değişiklikler olur. Ergenlik döneminde cinsel organlarda gelişim ve üreme fonksiyonuyla doğrudan ilgili olan birincil cinsiyet özellikleri (erkeklerde penis, testisler, kızlarda yumurtalık ve rahim) gelişir. Bu özelliklerin yanı sıra üremeyle dolaylı olarak ilgili olan tüylerin gelişimi, sesin kalınlaşması, omuz, göğüs ve kalçaların gelişimi gibi ikincil cinsiyet özellikleri ortaya çıkar. Bu dönemde ergenlerde cinsel konulara merakın artması, yalnızlık isteği, sinirlilik, çevresine kendisini kabul ettirme çabası gibi tutumlara sık rastlanır. Ergenlerin bazılarında yaşıtlarına oranla fazla kilo alma, boy kısalığı ve sivilceler görülür. Bu durumdaki gençler bulundukları durumdan dolayı ruhsal sıkıntıya düşebilir. Ancak bu durumlar geçicidir ve zamanla ortadan kalkacağı için sorun edilmemelidir. Ergenlik çağı; erken, tam ve geç ergenlik olarak dönemlere ayrılabilir.

Erken ergenlik ve tam ergenlik dönemlerinin farkları nelerdir?

Erken ergenlik, 12-15 yaşlar arasındaki dönemdir. Bu dönemde kızların menstrual kanamaları başlar, göğüsleri büyüyerek belirginleşir. Ergen, dikkat çekeceği düşüncesiyle bundan rahatsız olabilir. Bol elbiseler giyme, yürürken veya otururken omuzlarını öne eğme ihtiyacı duyabilir. Ancak göğüslerin gelişmesinde gecikme olursa ergen endişeye kapılabilir. İlk menstrual kanama yersiz korku ve utanma duygusuna neden olabilir. Menstrual kanamadan dolayı çevreye hoş olmayan koku saçıldığı düşüncesi olabilir.

Erkeklerde ise testis, skrotum ve cinsel organın gelişmesi, ilk meninin gelmesi bu dönemde gerçekleşir. Ses kalınlaşır. Bunların fizyolojik yönden normal olaylar olduğu ergen tarafından bilinmelidir. Aksi takdirde ergen utanma, suçluluk gibi duygulara kapılabilir. Ergenlik döneminde görülen sorunların daha kolay atlatılması için ona ailesi ve öğretmenleri tarafından gerekli eğitim verilmelidir.

15-18 yaşlar arasında yaşanan tam ergenlik döneminde kızlarda yüz çizgileri incelir, erkeklerde ise yüz erkeksi görünüm almaya başlar. Üreme organları son biçimini alır. Ergen bu dönemde vücudundaki değişiklikleri benimsemeye başlar. Bireyde anne ve babaya bağlılık azalır ve arkadaş çevresine yönelme gözlenir. Grup arkadaşlıkları ön plana geçer. Ergen güven duyduğu, vefalı ve sadık olduğuna inandığı arkadaşlarıyla dostluk kurar. Tam ergenlikte bağımsızlığın kazanılması ergenin aile büyükleriyle ilişkilerinde gerginliğe neden olabilir. Tam ergenlik, stresin yoğun yaşandığı bir dönemdir. Ergenin ailesi ve öğretmenleri ona bu sorunları aşmada yardımcı olmalıdır.

18-21 yaşlar arasında yaşanan geç ergenlik döneminde aileyle ilişkilerdeki gerginlikler ve cinsel olgunluğun kazanılması ile ilgili sorunlar azalır. Ergenin sosyal ilişkileri gelişir. Bu dönemde erkek ve kızlar birbirinin dış görüntülerinden çok kişilikleri ile ilgilenirler. Düşünce, duygu ve yaşam anlayışlarını tanımaya çalışırlar. Geleceğe yönelik planlar yaparlar. Gelecekle ilgili seçimlerini yaparlar. Meslek edinir ve vatandaşlık haklarını kullanmaya başlarlar.

Ergenlik döneminde olumlu tutum geliştirmenin önemi nedir?

Ergenlik dönemi yaşadığı değişimlerden dolayı ergende uyum sorunları yaratabilir. Ergenin, bu dönemde doğru bilgiler edinmeye, sorunlarını paylaşabileceği güvenilir bir çevreye ihtiyacı vardır. Ergenin çevresindeki insanlardan göreceği ilgi ve destek onun bu sorunları atlatmasına yardımcı olur. Bu amaçla anne, baba, yakın çevre ve öğretmenler tarafından ergenin olumlu tutum geliştirmesini sağlayacak koşullar oluşturulmalıdır. Aileler ergenlikte yaşanan sorunlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Ergenin bu dönemde uyumlu bir grup arkadaşlığı ile her iki cinsten akranlarıyla arkadaşlıklar kurması çok önemlidir. Ergen akran gruplarında zamanını yaşıtlarıyla değerlendirmeyi, sorunlarını çözmeyi, duygularını paylaşmayı ve çözümlemeyi öğrenir. Bunun yanı sıra beceri ve yeteneklerini fark etmesi ergenin ufkunu geliştirerek geleceğe yönelik hedefler ve planlar yapmasını sağlar. Yeteneklerine ve becerisine göre meslek seçen ergen, yetişkinlik yıllarında mutlu ve başarılı olur.

Arkadaş grubunda, sosyal etkinliklerde görev aldıkça bireyin öz güveni artar. Ergen etkinlikler yoluyla planlı çalışma alışkanlığı edinir. Günlük yaşamını verimli geçirecek şekilde düzenler. Planlı çalışmak ergenin başarısını artırır. Ergenin bu özelliklerinin geliştirilmesi onun başarılı olmasını sağlar. Ergenlikte bu yönlerden doyuma ulaşan kişi daha sağlıklı bir yetişkin olur.

Planlı çalışmak ergen kişiyi başarıya ulaştırır.

Ergenlik döneminde olumlu tutum geliştirmede spor yapma ve hobi edinme önemli yer tutar. Spor yapmak bedensel ve ruhsal gelişime katkı sağlar. Ergenin sinemaya gitme, kitap okuma, koleksiyon yapma, spor etkinliklerinde görev alma gibi uğraşılar edinmesi stresini azaltır.

Ergen sosyal ilişkilerde tutarlı, saygılı ve katılımcı olmalıdır. Toplumun bir bireyi olarak bazı sorumluluklarının olduğu bilincini taşımalıdır. Örneğin kitap, giysi bağışı gibi amaçlarla oluşturulan sosyal projelere, yaşlı bakımevlerine yapılan ziyaretlere katılarak diğer insanların yaşadıkları zorlukları aşmasına yardım etmek, onun kendini mutlu ve verimli hissetmesini ve içinde yaşadığı topluma yararlı olmasını sağlar.

Menstruasyon döneminde hijyenin önemi nedir?

Menstrual dönemde dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları nelerdir?

Adet olmak nedir? Regl olmak nedir? Aybaşı ne demektir? Adet döneminde nelere dikkat edilmelidir?

Menstruasyon kadınlarda döllenmenin olmaması durumunda ortalama olarak 28 günde bir olgunlaşan yumurta ve rahim içi tabakasında oluşan dokuların kan ile vücuttan atılmasıdır. Aybaşı, regl olarak da adlandırılan bu olay genellikle 12-16 yaşlar arasında başlar ve 45-55 yaşlarında sonlanır.

Menstrual dönemin başında kramp, karında gaz birikmesi, bulantı, kusma, sık idrara çıkma, kabızlık ya da ishal, baş ağrısı, göğüslerde duyarlılık ya da şişme, karın, bel ve kasıklarda ağrı gibi belirtiler görülür. Zaman zaman bacaklara doğru da yayılabilen kramp ve ağrılar kanama dönemi boyunca sürebilir.

Menstrual dönemde hijyene özen gösterilmelidir. Kullanılan pedler kanamanın yayılmaması için emici özelliğe sahip olmalıdır. Pedler en az 3 saatte bir değiştirilmelidir. Bu süre kanamanın ilk günlerinde daha kısa olabilir. Kullanılmış pedler asla tuvalete ya da açık bir şekilde çöp kutusuna atılmamalıdır. Tuvalet kâğıdına veya küçük bir poşete konularak çöp kutusuna atılmalıdır. Tuvalete çıktıktan sonra genital bölge önden arkaya doğru temizlenmeli, tuvalet kağıdı ile iyice kurulanmalıdır.

Kullanılan iç çamaşırları her gün değiştirilmelidir. Çamaşırlar kişiye özel olmalıdır. Pamuklu materyalden üretilmiş ve sıkmayan ölçüde olanlar tercih edilmelidir. Kullanılan çamaşırlar yıkanıp kurutulduktan sonra ütülenmelidir. Menstrual dönemde mümkünse her gün oturmadan, ayakta duş alınmalıdır. Bunların yapılması ergenin temiz ve bakımlı olmasını sağlayarak onun öz güvenini artırır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir