En Çok Kullanılan Atasözleri Nelerdir?

Okumak

En Çok Kullanılan Atasözleri Nelerdir?

Çevremizde en çok kullanılan atasözleri hangileridir?

Türkçe’de en fazla kullanılan atasözleri nelerdir?

En fazla kullanılan en güzel atasözleri nelerdir?

Aba vakti aba, yaba vakti yaba

Abanın kadri yağmurda bilinir

Abanın kıymeti yağmurda bilinir

Abdal tekkede, hacı Mekke’de bulunur

Abdala kar yağıyor, titremeye hazırım demiş

Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık

Acele ile menzil alınmaz

Acele işe şeytan karışır

Acemi katır kapı önünde yük indirir

Acemi nalbant gibi kah nalına vurur, kah mıhına

Acı patlıcanı kırağı çalmaz

Acı söz adamı dininden, tatlı söz yılanı ininden çıkarır

Acıkan doymam, susayan kanmam sanır

Acıkmış kudurmuştan beterdir

Acındırırsan arsız olur, acıktırırsan hırsız olur

Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış

Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez

Aç at yol almaz, aç it av almaz

Aç ayı oynamaz

Aç elini kora sokar

Aç bırakma hırsız edersin, çok söyleme arsız edersin

Aç doymam, tok acıkmam sanır

Aç gözünü, açarlar gözünü

Aç kurt bile komşusunu dalamaz

Aç ne yemez, tok ne demez

Aç tavuk kendini darı ambarında sanır

Aç tokun yüzüne bakmakla doymaz

Açık ağız aç kalmaz

Açık yaraya tuz ekilmez

Açık yerde tepecik kendini dağ sanır

Açılan solar, ağlayan güler

Açın gözü ekmek teknesinde olur

Açın karnı doyar, gözü doymaz

Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna

Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü

Adalet ile zulüm bir yerde barınmaz

Adam adam denmekle adam olmaz

Adam adama her daim muhtaç olur

Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

Adam adamdan korkmaz, utanır

Adam adamdır olmasa da pulu eşek eşektir olmasa da çulu

Adam adamı bir kere aldatır

Adama dayanma ölür, ağaca dayanma kurur

Adam ahbabından bellidir

Adam olana bir söz yeter

Adamak kolay, ödemek güçtür

Adamın adı çıkacağına canı çıksın

Adamın iyisi alış verişte belli olur

Adamın iyisi iş başında belli olur

Adamın yere bakanından, suyun ağır akanından kork

Adamın yere bakanından, suyun sessiz akanından sakın

Âdemoğlu (insanoğlu) çiğ süt emmiştir

Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur

Ağaç kökünden yıkılır

Ağaç yaprağı ile güzeldir (gürler)

Ağaç yaş iken eğilir

Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter

Ağır giden yol alır, hızlı giden yolda kalır

Ağır kazan geç kaynar

Ağır ol, batman gelesin

Ağır taş batman döver

Ağır yongayı yel kaldırmaz

Ağlamayan çocuğa meme vermezler

Ağlatan gülmez

Ağrısız baş mezarda gerek (olur)

Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın ovar

Ah alan onmaz

Akıl kişiye sermayedir

At yedi günde, it yediği günde

Ayranım ekşidir diyen olmaz

Baba ekmeği zindan ekmeği, koca ekmeği meydan ekmeği

Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır

Babadan mal kalır, kemal kalmaz

Babaya dayanma, karıya güvenme

Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar

Bal demekle ağız tatlanmaz

Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu diyeyim

Besle kargayı oysun gözünü

Boşboğazı ateşe atmışlar, odun yaş diye bağırmış

Büyük lokma ye büyük söz söyleme

Cahil adam meyve vermeyen ağaca benzer

Cahilin dostluğundan alimin düşmanlığı yeğdir

Cami ne kadar büyük olsa da imam bildiğini okur

Can boğazdan gelir

Can cümleden azizdir

Can çıkmayınca huy çıkmaz

Canı acıyan eşek atı geçer

Canı kaymak isteyen, mandayı yanında taşır

Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilemez

Cins kedi ölüsünü göstermez

Çürük tahta çivi tutmaz

Dağ ne kadar yüce olsa da yol üstünden geçer

Damlaya damlaya göl olur

Dikensiz gül olmaz

El elin eşeğini türkü çağırarak arar

Elin ağzı torba değil ki büzesin

Esirgenen göze çöp batar

Eşeğe altın semer vursalar eşek yine eşektir

Fare, çıktığı deliği bilir

Garip kuşun yuvasını Allah yapar

Gelen gideni aratır

Gönül ferman dinlemez

Gönül kimi severse güzel odur

Gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş

Görünen köy kılavuz istemez

Gülme komşuna gelir başına

Gülü seven dikenine katlanır

Gün doğmadan neler doğar

Hamama giren terler

Hatasız kul olmaz

Her işte bir hayır vardır

Huylu huyundan vazgeçmez

İğneyi kendine sok, çuvaldızı başkasına

İki cambaz bir ipte oynamaz

İki karpuz bir koltuğa sığmaz

İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur

İnsanın adı çıkmaktansa canı çıkması yeğdir

İşleyen demir pas tutmaz

İyilik eden iyilik bulur

İyilik yap denize at balık bilmezse Halik bilir

Kaçan balık büyük olur

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez

Kendi düşen ağlamaz

Keskin sirke küpüne zarardır

Komşu komşunun külüne muhtaçtır

Körle yatan şaşı kalkar

Lafla peynir gemisi yürümez

Leyleğin ömrü laklak ile geçer

Meyve veren ağacı taşlarlar

Minareyi çalan kılıfını hazırlar

Mühür kimde ise Süleyman odur

Ne ekersen onu biçersin

Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli

Otu çek köküne bak

Öfkeyle kalkan zararla oturur

Öfke ile kalkan zararla oturur

Perşembenin gelişi, çarşambadan bellidir

Rüzgar eken fırtına biçer

Sakla samanı gelir zamanı

Sana taşla vurana sen aşla vur

Son pişmanlık fayda vermez

Söz gümüşse sükût altındır

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

Üzüm üzüme baka baka kararır

Üzümünü ye bağını sorma

Yağ yiyen köpek tüyünden belli olur

Zahmetsiz rahmet olmaz

Zorla güzellik olmaz

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir