Eğitim Öğretim ile ilgili konular

Online İlkokul

Eğitim Öğretim ile ilgili konular

Çoklu zeka kuramı nedir?

Grubunuzu değerlendirmek amacıyla hazırlanan, grup çalışmalarınızı en doğru şekilde yansıtan grup değerlendirme seçenekleri

Karne alan çocuğa nasıl davranmalıyız?

Kendinizi değerlendirmek amacıyla hazırlanan, çalışmalarınızı en doğru şekilde yansıtan öz değerlendirme seçenekleri

Matematik dersine ilişkin tutumlarınızı belirlemeye yönelik seçenekler

Öğrencinin başarı düzeyini ölçmek için öğrenci tarafından hazırlanan projeyi değerlendirme seçenekleri

Öğrencilerin etkinlik süresince derse hazırlık, etkinliklere katılma, inceleme-araştırma-gözlem yapma, bilimsel yöntem becerilerini geliştirme ve yapılan çalışmalara katılma düzeylerini gözlemek amacıyla hazırlanan öğrenci gözlem seçenekleri

Öğretim yöntem ve stratejileri nelerdir?

Öğretmen karne görüşleri

Problem çözme ve kurma kazanımlarına yönelik öğrencinin kendini değerlendirme seçenekleri

Sınıf arkadaşlarınızın projenizi değerlendirmesi amacıyla hazırlanmış olan akran değerlendirme seçenekleri

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir