Duygu ve düşüncelere saygı nedir?

Duygularımız ve düşüncelerimiz

Bireyler toplum içinde yaşarlar. Toplum içinde yaşamanın gereklerinden biri de saygı dır. İnsanlar duygu ve düşüncelerini söyleme hakkına sahiptirler. Diğer insanlarda başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermelidirler. Toplumdaki tüm insanlar aynı duyguyu yaşayıp aynı düşüncede olmayabilirler.

İnsanların yaradılıştan gelen duygu ve düşünceleri vardır. Her insanın kendine göre hisleri yetişme şartları, dinleri, kültürü vardır. Bu farklılıklar insanların hareketlerine, konuşmalarına ve davranışlarına yansır. Toplum içinde böyle değişik kültürde insanların olması normaldir. O insanların söylemlerine duygularına düşüncelerine saygılı olmak ve onları anlamaya çalışmak gerekir. Bizim düşüncemize uymuyor diye başkalarının fikirlerini değiştirmeye çalışmak yanlış bir davranıştır.

Duygu ve düşüncelerdeki bu farklılıkları kabullenmek saygı duymaktır.

Bir toplumda herkes kendi görüşlerini üstün tutuyor ve birbirlerinin görüşlerine saygı duymuyorsa o toplum yavaş yavaş uçurumun eşiğine doğru sürüklenmektedir. Çünkü birbirlerinin görüşlerine saygı duymayan insanlar toplum içerisinde iç karışıklığa sebep olacaklar, böylece toplum kendi iç sorunları ile uğraşırken gelişme ve yenilikleri takip edemeyecektir. Bir ülkeyi yıkmanın en kolay yolu o ülkede yaşayan farklı özellikteki insanları birbirine düşürmektir.

Toplumsal alanda yasadığımız sürece bencil davranmamalı ve bizimle birlikte aynı haklara sahip olan bireylerin düşüncelerine, inançlarına, fikirlerine ve söyediklerine saygılı davranmalıyız.

Çağdaş, gelişmiş ve huzur dolu bir ülke olmanın yolu her zaman insanların birbirine saygılı olmalarından ve birbirlerini olduğu gibi kabul etmelerinden geçmektedir. Bu nedenle toplumsal huzurun ve barışın sağlanması için her insanın birbirine saygı göstermesi şarttır.

İnsanların duygu ve düşüncelerine saygı gösterirseniz onlar da sizin duygu ve düşüncenize saygı duyar ve arkadaşlıklarınız gelişir ve güçlenir.

Duygu ve düşüncelere saygı için neler yapmalıyız?

İnsanları duygu ve düşünceleri yüzünden dışlamamalı, alay etmemeli, yargılamamalı,

Birisi duygu ve düşüncesini ifade ederken sonuna kadar dinlemeli,

İnsanlar duygularını söylerken kendimizi onların yerine koymalıyız.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir