Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini anlama etkinliği

Dünya'nın şekli küreye benzer.

Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini anlama etkinliği

Hep Aynı Yöne

Gerekli Malzemeler: model küre, oyuncak uçak.

Amaç: Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini anlamak

İzlenen Yol

1. Dünya’nın bir noktasından hareket eden uçak hep aynı yönde giderek turunu tamamladığında harekete başladığı noktaya gelir mi? Tahmin edelim.

2. Model kürede Türkiye’nin yerini bulalım. Oyuncak uçağı Türkiye’nin üzerinde tutalım.

3. Oyuncak uçağı model kürenin etrafında hep aynı yönde olacak şekilde görseldeki gibi hareket ettirelim (doğudan batıya ya da batıdan doğuya doğru). Uçağın hareketini gözlemleyelim.

Sonuç

• Gözlemimiz tahminimizi doğruladı mı? Model küre etrafında hep aynı yönde giden oyuncak uçağın tekrar aynı noktaya gelmesi neyi gösterir?

• Dünya’nın şekli düz bir tepsi gibi olsaydı hep aynı yönde giden bir uçak tekrar aynı noktaya gelir miydi? Neden?

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir