Doğal Sayıları Sıralama

4,5,6 Basamaklı Doğal Sayılar

Doğal Sayıları Sıralama

Doğal sayılarda sıralama nasıl olur?

Doğal sayıları sıralarken nelere dikkat etmeliyiz?

Önce basamak sayılarına bakılır. Basamak sayısı en fazla olan sayı en büyüktür.

354, 4638, 235, 23 736

Yukarıda en büyük sayı 23 736’dır.

Basamak sayılarının eşit olduğu durumda en büyük basamakta bulunan rakamların basamak değerleri karşılaştırılır.

412 > 341 > 235 olur.

Görüldüğü gibi en büyük sayı o sıralamadaki yüzler basamağı en büyük olan sayıdır.

> büyüktür işareti
< küçüktür işareti
= eşittir işareti

Sayıları karşılaştırırken büyüklük küçüklük durumuna göre büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralarız. Bu sıralamada büyüktür(>), küçüktür(<) veya eşittir(=) işaretlerinden birini yerine göre kullanırız.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir