Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile ilgili doğru bilgiler

İslam din mescid medine muhammed

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile ilgili doğru bilgiler

Aile içindeki bireyler birbirlerine destek olmalıdır.

Akrabaya yardım etmek Allah’ın (c.c.) emirlerindendir.

Allah evrendeki her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

Allah’ın en büyük olduğunu ifade etmeye tekbir denir.

Allah’ın subûti sıfatları, insanda sınırlı olarak bulunur.

Ayete’l-Kürsi’de Allah’ın (c.c.) sıfatları ve yüceliği anlatılmaktadır.

Başarılı olmak için çalışmak, tevekkül ve dua etmek gerekir.

Besmele her güzel işe başlarken söylenir.

Besmele, Kur’an-ı Kerim’in bir ayetidir.

Bütün peygamberler insanları Allah’a inanmaya çağırmışlardır.

Dua etmek Allah’a olan bağlılığımızı gösterir.

Dünyadayken inanıp iyi işler yapan insanların ahirette mükâfatlandırılacakları yer cennettir.

Evleri birbirine yakın yaşayan insanlara komşu denir.

“Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.” (Yâsîn suresi, 38. ayet.) Bu ayet fiziksel yasayla ilgilidir.

Güzel davranışlı ve iyi huylu kimselere güzel ahlaklı denir.

Güzel sözler insanların kalplerini yumuşatır.

Hac hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir.

“Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an öne alabilirler.” (Ar’âf suresi, 34. ayet.) Bu ayet toplumsal yasayla ilgilidir.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) verilmiş en büyük mucize Kur’an-ı Kerim’dir.

Hurafe gerçek olmadığı hâlde sonradan uydurulan, aslı esası olmayan, sonradan dine girmiş hikâyelere denir.

İbadetlerimizi sadece Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalıyız.

İhlâs suresinin konusu tevhit yani Allah’ın birliğidir.

İmamın camide namaz kıldırmak için durduğu bölüme mihrap adı verilir.

İnsan, aklıyla her şeyin bir yaratıcısı olduğunu anlayabilir.

İnsan özgürlüğü oranında sorumludur.

İnsanlara teşekkür etmeyen Allah’a (c.c.) da şükretmez.

Kur’an’da yapılması kesinlikle emredilen iş ve davranışlara farz denir.

“O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alak suresi, 2. ayet.) Bu ayet biyolojik yasayla ilgilidir.

Peygamberimize (s.a.v.) indirilen ayetler vahiy kâtipleri tarafından yazılmıştır.

Peygamberler dürüst insanlardır.

Peygamberler görevlerini yerine getirirken asla maddi bir karşılık beklemezler.

Peygamberler, peygamberlik görevini Allah’ın seçmesiyle elde etmişlerdir.

Selamlaşmak, insanların birbirlerine değer verdiklerini gösterir.

Tevekkül, elinden gelen her şeyi yaptıktan sonra Allah’a güvenmek ve ondan yardım istemektir.

Yakını ölen kişiyi ziyarete gidince “Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin, başınız sağ olsun” deriz.

Yüce Allah’ın kesin olarak yasakladığı ve kaçınmamızı istediği söz ve davranışlara haram denir.

Yüce Allah’ın vahiy yoluyla peygamberlere bildirdiği buyrukların yer aldığı kitaba ilahî kitap denir.

Zor durumda kalanlara yardım etmek sevaptır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir