Ders süreçleri planlanırken müzik eğitimi nasıl planlanmalıdır?

Müzik dersi

Ders süreçleri planlanırken müzik eğitimi nasıl planlanmalıdır?

1. Ders süreçleri planlanırken müzik eğitimi öğrencilerin deneyimleri üzerinde planlanmalıdır. Eğitim verilirken
öncelikle pratiğe dönüştürülen uygulamalar yapılmalı, öğrencilerin kazanmaları beklenen ilgi, beceri, tutum ve değerlerin yapılandırılması sağlanmalıdır.

2. Müzik eğitiminde müziksel algının ve ifade becerilerinin geliştirilmesi için öğrencilerin bu becerileri öncelikle
hissetmelerini sağlayacakları etkinlikler gerçekleştirilmelidir. Bu nedenle müzik çalışmaları genellikle psikomotor
uygulamalar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

3. Müzik çalışmalarında araştırma, keşfetme ve yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu becerilerinin
geliştirilmesi adına özellikle özgür hareket, dans, şarkı söyleme, beden perküsyonunu sağlama ve drama türünden
etkinliklere yer verilmeli, öğrencilerin ilgi alanlarına göre kullanabilecekleri çeşitli vurmalı enstürmanlardan bu etkinliklerde yararlanılmalıdır.

4. Öğrencilere müzik eğitimi verilirken kulak eğitimi ön planda tutulmalı, bu yolla öncelikle işitsel becerilerin
geliştirilmesi desteklenerek ardından bilişsel öğrenmenin yapılandırılması sağlanmalıdır.

5. Etkinlikler, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlayacak nitelikte yapılandırılmalıdır.

6. Müziğin içindeki ritmin içselleştirilebilmesi için müzikte hareket birlikteliği sağlanmalıdır.

7. Müzik eğitiminde teorik açıklamaların yanı sıra, müzikal düşünceden hareket edilerek şarkı söyleme, çalgı çalma
becerileri ön planda tutulmalıdır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir