Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkemizde hangi değişiklikler olmuştur?

Seçim yapmak ve oy kullanmak

Cumhuriyet ilan edildikten sonra ülkemizde hangi değişiklikler olmuştur?

Cumhuriyet kurulmadan önce yurdumuzu düşmanlar işgal etmişti. Güzel ülkemizi bölmeye ve paylaşmaya karar vermişlerdi. Yurdumuzu kurtarmak için Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milleti birçok zorlukla mücadele etmiştir. Kurtuluş Savaşı kazanılarak yurdumuz düşmanlardan kurtarılmıştır. 29 Ekim tarihinde cumhuriyet ilan edilmiştir. İlk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal olmuştur.

Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Yönetim biçimimiz ise cumhuriyettir. Cumhuriyet yönetiminde devleti yönetecek kişiler halk tarafından seçilir.

Cumhuriyet yönetimi ile birlikte birçok yenilik yapılmıştır. Örneğin eski harfler kaldırılarak bugün kullandığımız yeni Türk alfabesi kabul edilmiştir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) ile ülkedeki bütün eğitim kurumları Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Çıkarılan bu kanunla eğitimde birlik sağlanmıştır.

Cumhuriyet ilan edildikten sonra kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Böylece kadınlar yönetimde söz sahibi olabilmiştir.

Herkes soyadı almıştır. Medeni Kanun kabul edilmiştir. Medeni Kanun’a göre kadın ve erkekler eşit haklara sahip olmuşlardır.

Cumhuriyetle birlikte yurdumuz gelişmiştir. Yollar, fabrikalar, hastaneler, köprüler, ve barajlar yapılmıştır.

Tarımda da birçok yenilik yapılmıştır. Çağdaş tarım makineleri ile tarım sektörümüz gelişmiştir. Mustafa Kemal Atatürk, “Köylü milletin efendisidir.” diyerek hem tarıma hem de tarımla uğraşan köylülerimize çok önem vermiştir.

Ülkemizin yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyet yönetiminde Türk milleti kullandığı oylar ile kendini yönetecek idarecileri seçer.

Cumhuriyetin ilanından sonra Türk milletinin kavuştuğu hak ve hürriyetler nelerdir?

  • Din ve vicdan hürriyeti
  • Eğitim hakkı
  • Haberleşme hakkı
  • Seçme ve seçilme hakkı
  • Seyahat etme hakkı

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.