Çevremizi korumak için neler yapabiliriz?

Çöpleri çöp kutusuna atmak

Çevremizi korumak için neler yapabiliriz?

Yaşanılabilir bir çevre için üzerimize düşen görevler vardır. Yaşadığımız çevreyi temiz kullanmak bu görevlerden biridir. Ayrıca su kaynaklarını, havayı ve toprağı da kirletmemeliyiz. Bunun için ilk yapmamız gereken çöplerimizi çöp kutusuna atmaktır.

Evimizde kızartma yaptıktan sonra oluşan atık yağları biriktirmeliyiz. Atık yağları atık yağ toplama kutularına atmalıyız. Lavaboya dökülen atık yağlar toprak ve su kirliliğine neden olabilir. Ayrıca biriktirilen atık yağlar yakıta dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hâle getirilir.

Çöplerimizi kâğıt, metal, cam ve plastik şeklinde ayırmalıyız. Geri dönüşümle değerlendirilen bu atıklar böylece çevre kirliliğine de sebep olmaz.

Birçok alanda kullandığımız piller zehirli maddeler içerir. Tükenen pilleri çöpe değil, pil kumbaralarına atmalıyız. Çöpe atılan piller toprağı ve su kaynaklarını kirletebilir.

Ulaşım için otomobil yerine bisiklet tercih edebiliriz. Böylece hava kirliliğine sebep olmayan bir taşıt kullanmış oluruz.

Ağaçları, ormanları ve yeşil alanları korumalıyız. Çevremizde yapılan ağaç dikme faaliyetlerine katılabiliriz. Ağaçların havayı temizlediğini unutmamalıyız.

Su kaynaklarımızı da korumalıyız. İçtiğimiz su şişelerini ve çöplerimizi denize, akarsuya veya göle atmamalıyız. Suyu tasarruflu kullanmalı ve boşa akıtmamalıyız.

Çevremizi korumak için bizler de sorumluluk alabiliriz. Çöpleri kağıt, metal, cam, plastik olarak ayırabiliriz. Ayrıca okulumuzda atık kağıt ve atık pil toplama kampanyaları yapabiliriz. Çevremizdeki ağaçları koruyabiliriz. Okul bahçesine, evimizin bahçesine ağaç dikebiliriz.

Bunların yanında çevre ile ilgilenen kuruluşlara destek olabiliriz.

Çevremizi korumak için neler yapabiliriz?

  • Ağaç dikmek, atık pil ve atık kâğıt toplamak
  • Ağaçları korumak
  • Coğrafyamızı bir miras olarak kabul edip doğal hayatı koruma çalışmaları yapmak
  • Çevre ile ilgilenen kurum ve kuruluşların faaliyetlerini takip etmek ve bu faaliyetlere katılmak
  • Çevremizin önemini anlatan pankartlar hazırlamak
  • Çöpleri çöp kutusuna atmayı davranış haline getirmek
  • Çöpleri yere atan kişileri uygun bir lisanla uyarmak
  • Denizlerimizi korumak amacıyla temiz, sağlıklı ve yüzülebilir denizler için insanları bilinçlendirmek
  • Ülke topraklarını korumayı amaçlayarak erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmaları yapmak

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir