Cemre düşmesi

Cemre düşmesi nedir?

Cemre düşmesi

Cemre düşmesi nedir? Cemre düşmesi ne demektir? Cemre düşmesinin anlamı nedir?

Cemre düşmesi hangi anlama gelmektedir?

Cemre, kor yani ateş anlamına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Cemre düşmesine halk arasında sıcaklığın artmaya başlaması denir.

İlkbahardan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla cemre düşer. Böylece hava, su ve toprak ısınır.

Cemre ne zaman düşmeye başlar?

Cemrenin,

19-20 Şubat tarihlerinde havaya,

26-27 şubat tarihinde suya,

5-6 mart tarihinde de toprağa düştüğüne inanılır.

Cemrenin düşüş sırasına göre önce hava sonra su ve sonra da yerin ısındığına inanılır. Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlar.

Cemre düşmesinin modern meteroloji ile fazla bir ilgisi yoktur. Cemre düşmesi olayı yüzyıllar öncesinden itibaren halk tarafından gözlenilmiş ve tecrübelere dayandırılmış bir inanış ve olaydır.

Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, yani kıştan bahara geçişin sembolleridir.

Halk arasında, ‘Birinci cemre düştü, ikincisini bekliyoruz’, ‘İkinci cemre düştü üçüncüsünü bekliyoruz’ ve ‘Üçüncü cemre sonunda bayram yapacağız’ gibi ifadeler kullanılıyor. Bu da gösteriyor ki nevruzla cemre arasında bir ilişki kurulmuş. 21 Mart’taki nevruza ilk hazırlıklar cemrelerde yapılıyor.”

Kasım günleri ve hızır günleri ne demektir?

Anadolu’da yaygın olarak kullanılan geleneksel halk takviminde yıl, ”kasım günleri” ve ”Hızır günleri” olarak kış ve yaz diye ikiye bölünüyor. Kasım günleri, miladi takvime göre 8 Kasım’da başlıyor ve 179 gün sonra 5 Mayıs’ta sona eriyor. Kasım günleri, 4 yılda bir şubat ayı 29 çektiği zaman 180 gün oluyor. Hızır günleri ise 6 Mayıs’ta başlıyor ve 7 Kasım’a kadar 186 gün sürüyor.

Kasım ayına kasım dememiz oldukça yenidir. 1945 yılında ilgili kanun yürürlüğe girene kadar, kasım ayma ‘teşrinisani’ denilirdi. Kasım adı Arapça bölen anlamındadır. Yılı böldüğü için bu ad verilmiş olabilir.

Kasımın kırk altısında, kırk gün anlamına gelen erbain, seksen altısında da elli gün anlamına gelen hamsin başlar, böylece kışın en soğuk zamanları olan doksan günlük süre geçmiş olurdu. Kasım günlerinin ortasını geçip yüz gün arkada kalınca halk arasında zorlu kış günlerini arkada bırakmanın bir ifadesi olarak ‘geldik yüze, çıktık düze’ denilirdi.

Cemrelerin düşmesi, Kasım günlerinden Hızır günlerine, başka bir ifadeyle kıştan bahara geçişin sembolleri olarak gösteriliyor. Kasımın yüz beşinde (19-20 şubat) birinci cemrenin havaya, yüz  on ikisinde (26-27 şubat) ikincisinin suya, yüz on dokuzunda da (5-6 mart) üçüncü cemrenin toprağa düştüğüne ve yedi günlük aralıklarla buraları ısıttıklarına inanılırdı.

Cemre düşmesi nedir?

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir