Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için nelere ihtiyaçları vardır?

Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için nelere ihtiyaçları vardır?

Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için nelere ihtiyaçları vardır?

Çevremize baktığımızda çeşitli ağaçlar, çiçekler görürüz. Bunlar bitkilerdir. Bitkilerin büyüyüp gelişmeleri için uygun ısıya, havaya ve suya ihtiyaçları vardır.

Bitkiler, tohumun veya bitki soğanının çimlenmesiyle oluşur. Çimlenme, bitki tohumunun gelişerek filizlenmesidir. Toprağa ekilen bitki tohumları çimlenir. Çimlenen bitkiler; su, güneş ve havanın etkisiyle büyür ve gelişir.

Bitkilerin büyüyüp sağlıklı kalması için havaya ve suya ihtiyacı vardır. Bitkiler, topraktan aldıkları suyu; gövdelerine,
dallarına ve yapraklarına taşır. Böylece toprakta bulunan besin maddeleri bitkiye geçerek bitkinin beslenmesini ve büyümesini sağlar.

Canlıların büyük bir grubunu hayvanlar oluşturur. Hayvanların dış görünüşleri ve yaşadıkları ortamlar birbirinden
farklıdır. Çevremize baktığımızda uçan, yüzen ve yürüyeyerek hareket eden birçok hayvan görürüz. Hayvanlar yaşamlarını sürdürmek için havaya, suya ve besinlere ihtiyaç duyar.

Hayvanlar yaşamaları için gerekli olan havayı solunum yaparak sağlar.

Canlıların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. Hayvanlar su ihtiyaçlarını karşılamak için
akarsu, dere ve göllerdeki suyu kullanır.

Hayvanlar büyümek ve gelişmek için besinlere ihtiyaç duyar. İnek, koyun, tavşan gibi bazı hayvanlar sadece bitkilerle
beslenir. Kedi, köpek gibi hayvanlar da etle beslenir. Tavuk, kuş gibi bazı hayvanlar ise hem et hem de ot ile beslenir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir