Ç Harfi ile Başlayan Rüya Tabirleri

gece çadır

Ç Harfi ile Başlayan Rüya Tabirleri

ÇADIR Rüyada çadır görmek

Rüyada çadır kurmak güzel bir olayın pek yakında meydana geleceğine ve bir işin sonuçlanacağına işaret eder.

Rüyada çadırdan içeri girmek ummadığınız birinden bir kötülük göreceğinizi belirtir.

Rüyada çadırda uyumak sevdiğinden haber geleceğini belirtir.

ÇAKMAK: Rüyada yanan bir çakmak görülmüşse, istenilen şeylerin gerçekleşeceğine işarettir. Eğer çakmak uğraşıldığı halde yanmıyorsa, hayal kırıklığı olacak demektir.

ÇALIŞMA: Rüyada kişinin kendini çalışırken görmesi işinde başarılı olacağına işarettir.

ÇAM: Çam ağacı görülmesi isteklerinin gerçekleşeceği iyi bir döneme girdiği ve sağlık problemi varsa kısa zamanda çözüleceğine ve iyileşeceğine işarettir.

ÇAMUR: Rüyada çamur görmek bir ikaz işaretidir ve dikkatli olarak davranılması gereken olayların yaşanacağına ve halihazırda da birtakım hatalı işlerin içinde olabileceğine işarettir.

ÇAĞLAYAN: Rüyada çağlayan görmek maddi kazanç belirtir.

ÇAMAŞIR: Rüyada çamaşır görmek çok arzulanan bir şeye kavuşulacağına işarettir.

ÇAN: Rüyada çan sesi duymak durumunuzda iyiye doğru bir gelişmeyi gösterir. Eğer çan yakınınızda ise işlerinizdeki bu gelişme yakınlarınızın tavsiye ettikleri şekilde hareket ettiğinizde gerçekleşecektir.

ÇANTA: Rüyada bir çanta torba veya poşet görmek işlerinizde başarıya işarettir. Eğer bunlar yırtık veya delikse düşünmeden para yatıracağınız bir iş size para kaybettirecektir.

ÇATAL: Evinizde sakinlik ve huzurun yerleşeceğine işarettir.

ÇAY: Rüyada çay içmek iş ve aşk hayatınızda başarıya alamettir. Misafirlere çay doldurmak iyi haberler alacağınıza işarettir. Çayı devirip dökmek birtakım planlarınızın gerçekleşmeyeceğini belirtir.

ÇAYIR: İşinizdeki gelişmelerin sizi mutlu edeceği ve bu durumun sizi etrafınız için mutluluk verici bir kişi haline getireceğine işarettir.

ÇEKİÇ: Rüyada herhangi bir şekilde çekiç görmek geçici bir sıkıntı veya tasaya işarettir.

ÇEŞME: Rüyada çeşme görmek mutluluk işaretidir. Eğer çeşmeden su akıyorsa, akan su berrak ise maddi varlığa, bulanık ise maddi sıkıntıya işarettir.

ÇIPLAKLIK Rüyada çıplaklık görmek

Rüyada kişi kendisini çıplak olarak görürse her türlü dert ve tasadan kurtulacağına işarettir.

İbadet ehli, dindar olan bir kimse, rüyasında kendisini anadan doğma çıplak olarak görse, bu rüyası onun dindarlığına ve hayır ehli, hayırsever biri olduğuna işaret eder.

Keder ve üzüntülü olan bir kimse rüyada çıplak olarak gö­rülse, bu onun, üzüntü ve kederden kurtulacağına işarettir.

Bir kadın, rüyasında kocasının yanında çırılçıplak soyun­muş olduğunu görse, hayra ve iyiye yorumlanmaz. Bu rüyası, onun, eşinden ayrılacağına işaret olarak tabir olunur.

Bir kadın, rüyasında kendisi­nin avret yerleri de dahil anadan doğma çırılçıplak ol­duğunu görse, bu rüyası, onun, insanlar arasında re­zil ve rüsva olacağına, mihnet ve meşakkat çekeceğine ve kedere düşeceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Ancak rüyayı gören kadın, eğer iyiliği ve düzgün hali ile bilinen ve tanınan biri ise, o zaman bu rüyası iyiye ve hay­ra yorumlanır. Kendisinin affına işarettir denmiştir.

Bir kimse, rüyasında edep yerleri de dahil olmak üzere kendisini çıplak görse, çile çekeceğine ve olacağına işarettir.

Bir kimse, rüyasında bir iş için soyu­nup çıplak olduğunu görse, eğer bu işi gusül abdesti almak için ise hayra ve iyiye yorumlanır. Eğer bu işi dünyaya ait bir iş ise zina gibi günah olan bir işe dayanıyorsa, rüya sa­hibinin dünya menfaati elde edeceğine işarettir, fakat ahiret bakımından zarar edeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyasında kendisinin çırılçıplak olduğunu, üzerinde hiç­bir şeyi bulunmadığını, ancak insanların kendisine hiç bakmadıklarını ve kendisinin de bu durumunun hiç far­kında olmadığını gören kişi, eğer hasta ise, hastalığından şifa bulup iyileşir, gam ve kederi, sıkıntısı varsa, bunlar­dan kurtulup selamete erer, eğer borcu varsa, borcunu ödemek nasip olur ve borcundan kurtulur şeklinde yo­rumlanır. Fakat bu rüyayı gören kişi, eğer zengin ise onun için bu rüya iyi sayılmaz. Zengin, malını kaybeder, ya da evini satar, başka bir yoruma göre, eşinden ayrılır şeklinde yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, bu rüya kişinin tövbe edeceğine işaret eder, ya da dünyadan ve dünyalık­lardan kendisini uzak tutup kendisini ahiret işlerine verir şeklinde yorumlanır. Bazı yorumculara göre ise, malından zarar edeceğine veya aleyhinde dedikodu edileceğine işa­ret eder şeklinde tabir olunur.

Kişinin, rüyada avret mahallinin (mahrem yerlerinin) açık olduğunu, başkalarının bakmadığını ve kendisinin de bu durumdan utanmadığını görmesi, iyiye yorumlanır. Rüya sahibi kişinin, bütün dert ve kederlerinden kurtulacağına, eğer hastalığı varsa, ondan da şifa bulup kurtulacağına işaret eder şeklinde tabir olunur.

Bir kimse, rüyasında kendisini çıplak olarak gördüğü hal­de etrafındaki insanlardan örtünmek için hiçbir şey iste­mediğini ve onlardan utanmadığını da görse, bu onun hacca gideceğine işaret olarak yorumlanır. Dindar bir kimse, rüyasında üzerindeki elbiselerini çıkarıp çıplak kaldığını görse, bu rüyası onun için hayır ve menfaat göreceğine ve sıkıntıdan, üzüntüden kurtulup se­lamete ereceğine işarettir. Aynı rüyayı dindar olmayan, gü­nahlardan sakınıp kendisini korumayan bir kimse görse, bu onun için iyiye ve hayra işaret değildir. Kötülüklerin içinde olan bu adam için bu rüyası, üzüntü ve kedere dü­şeceğine ve halk arasında rezil-ü rüsva olacağına ve sak­ladığı sırlarının ortaya çıkacağına işaret olarak yorumlanır. Genç olsun, ihtiyar olsun herhangi bir kadının rüyasında kendisini çıplak bir durumda görmesi, rüya yorumcuları olan ünlü tabircilere göre iyiye ve hayra yorumlanmamıştır.

Rüyasında kendisini çıplak görmek, ye­ni bir elbiseye kavuşacağına, yani rüyayı gören kişinin ye­ni bir elbise giyeceğine işaret eder şeklinde tabir olunur. Bir kadının rüyada siyah bir elbiseden soyunup çıplak kal­dığını görmesi, karanlıktan kurtulup aydınlığa, mutsuz­luktan mutluluğa ereceğine işaret olarak tabir olunur.

Rüyada görülen çıplaklık, iç yüzün selâmetine ve iyi haline işâret eder.

Rüyada kendi elbiselerini çıkararak, çıplak hale geldiğini görmek, rüya sahibinin itibarının artacağına, içyüzün selâmetine işâret eder.

Bazen de rüyada ayıp yerleri görünerek bundan utanan kimse için çıplaklık, insana pişmanlık verecek şeye işâret eder.

İbadet ehli olan kişilerin rüyada çıplak olarak görülmeleri, onların dindarlığına, amellerinin güzelliğine ve çok hayır yapmalarına işârettir.

Hasta olan kimsenin rüyasında, sarı renkli bir elbisesini çıkardığını görmesi, o kimsenin hastalıktan şifâ bulmasına ve hastalıktan kur­tulmasına işârettir.

Hasta olan kimsenin rüyasında, kırmızı ve siyah renkli bir elbisesini çıkardığını görmesi de, o kimsenin hastalıktan şifâ bulmasına ve hastalıktan kurtulmasına işâret eder.

Üzüntülü ve sıkıntılı bir kimsenin rüyada çıplak görülmesi, o kimsenin üzüntü ve kede­rinden kurtulmasına; ferah ve sevince işârettir.

Töhmet altında bulunan bir kimsenin rüya­da çıplak görülmesi, töhmetten kurtulmaya işâret eder.

Devlet hizmetinde bulunan bir kimsenin rüyasında, halkın, kendisinin avret mahalline baktıklarını görmesi, o kimsenin rütbe ve ma­kamından ayrılmasına veya vazifesinden azle­dilmesine işârettir.

Rüyada çıplak olduğunu fakat avret yeri örtülü olduğunu görmek, af ve mağfirete mahzar olmaya işâret eder.

Rüyada çıplak olduğunu, insanlardan da utandığını ve kendisini örtecek bir şey aradığı­nı; ancak kendisini örtecek bir şey bulamadı­ğını görmek, rüya sahibinin zarara uğrayacağı­na ve fakirleşeceğine işârettir.

Ölmüş bir kimsenin rüyada çıplak fakat yalnız avret mahalli örtülü olduğu halde gö­rülmesi, o ölü kimsenin dünyadan sevapsız gittiği halde cennetin nimetleriyle nîmetleneceğine işârettir.

Rüyada gusül abdesti almak için soyundu­ğunu görmek, hayra ve ibadete işâret eder.

Bir kadının rüyada çıplak olduğunu ve av­ret yerinin açık olduğunu görmesi, bütün in­sanlar içinde rüsvay ve rezil olmasına, mihnet ve kedere işâret eder.

Evli bir kadının rüyasında kendisini çıplak halde görmesi, boşanmasına veya başka bir musibete duçar olmasına işâret eder.

Bir kadının rüyada üzerindeki siyah elbise­sini çıkartıp çıplak kaldığını görmesi, sevinç ve aydınlığa ve feraha kavuşmasına işâret eder.

Bir erkeğin rüyada üzerindeki siyah elbise­sini çıkartıp çıplak kaldığını görmesi, hacca gitmesine işâret eder.

Rüyada bir mecliste çıplak olduğunu gör­mek, rüya sahibinin rezil ve rüsva olmasına işârettir.

Rüyada bir mescitte soyunduğunu gör­mek, günâhlarından kurtulmaya ve tövbe et­meye işârettir.

Bazen rüyada soyunmak, yeni elbise giy­meye işâret eder.

ÇİÇEK: Rüyada çiçek görmek iyi ve çok şanslı bir haberdir. Kurumuş bir çiçek geçici bir üzüntüyü gösterir. Çiçekçi dükkanı mutlu bir ilişkiye işarettir. Çiçek sulamak işlerinde başarılı olacağını belirtir.

ÇİLEK: Rüyada çilek yemek aşkta mutlu olunacağına işarettir.

ÇİNGENE: Bu rüyayı gören genç bir erkekse, beklenmedik bir seyahate, orta yaşta bir kimse ise para kaybına işarettir . Bekar bir kadın için bu rüya mutlu bir evliliğe, evli bir kadın ise gizli bir şeyler öğreneceğine işarettir.

ÇOCUK: Rüyada erkek çocuk görmek iyi bir habere ,kız çocuk görmek sıkıntı verici bir habere işarettir. Süt emen bir çocuk görmek sevinmeye işarettir.

ÇOCUK EMZİRMEK

Rüyada çocuk emzirmek

Rüyada çocuk emziren bir kadın ise tüm sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulacağına işaret olabilir. Rüyada çocuk emzirmek hayırlı ve güzel amellere işaret ederken, maddi olarak rahatlamaya da yorulan bir rüyadır. Rüyasında kendi çocuğunu emzirdiğini gören kadının çocuğunun ileride çok büyük işler başardığını göreceği işareti olabilir. Annesinin desteğiyle güzel yerlere gelecektir. Maddi ve dünyevi emellere ulaşmaya işaret olan bir rüyadır. Rüyada göğsünden süt geldiğini ve çocuk emzirdiğini gören kadının büyük bir zenginliğe sahip olacağı şeklinde yorumlanır. Ün ve şöhrete kavuşarak herkesin gıpta ile bakacağı bir hayata kavuşacaktır.

Rüyada bekar birinin çocuk emzirdiğini görmesi hayırlı bir eğitime işarettir. İyi bir eğitim almaya, bu eğitimin masraflarını karşılayacak kazançlar elde etmeye işaret etmektedir. Göğsünden süt geldiği halde çocuk emziren bekar bir kız hayalini kurduğu hayata kavuşacaktır. Şansı ve kısmeti açılacak, elde ettiklerinden başkalarının da faydalanmasını sağlayacaktır.  Eğitimli ve iyi niyetli biriyle evlenmeye, güzel bir yuva kurmaya işaret etmektedir. Bekar bir kızın rüyada çocuk emzirmesi genel anlamda iyiye yorulan bir rüyadır.

Rüyada sütten kesilmiş bir çocuğu emzirdiğini gören kimsenin, beklenmedik bir başarı elde edeceğine işaret eder.

Rüyada hamile bir kadın göğsünden süt geldiğini ve o sütle çocuk emzirmeye başladığını görürse bu rüya olumlu yorumlanır. Hamileliğinden kurtulacağına ve doğacak çocuğun büyük işlere imza atacağına işaret etmektedir. Ailesine ve çevresine fayda sağlayan hayırlı bir evlat olacağına dalalet etmektedir. Bu rüya hem bebek hem de anne için olumlu yorumlanmaktadır. Feraha, bolluğa, bereketli günler görmeye, sorunlardan kurtularak güzel bir hayata kavuşmaya işaret eden bir rüyadır.

Rüyada başka bir kadının çocuğunu emzirdiğini gören kişi kadın ise sıkıntıların üstesinden gelmeye, hastaysa şifaya, borcu varsa ödeyeceğine, birisiyle küsse yakın zamanda barışacağına işarettir. Emeklerinin günün birinde karşılığını alacağı müjdelenmektedir.

Duaların kabul olacağına, azim ve kararlılıkla gidilecek yollarda dünyevi zenginlik ve şöhrete ulaşılacağına işarettir. Başarılı adımlar atarak iyi bir eğitim görmeye işaret eden bir rüyadır.

Rüyada bir erkeğin çocuk emzirdiğini görmesi pek hayra yorulmaz. Rüyayı gören erkeğin dünyevi zevklere fazla daldığına, ahiret yaşantısını unuttuğuna işaret eden uyarı niteliğinde bir rüyadır. Hastalıklara, sıkıntılara, borçlara ve sorunlara işaret eden bir rüyadır. Rüyayı gören kişi borç batağına girecek, birileri tarafından kandırılacak, elindeki tüm varlığına başkasına vermek zorunda kalacaktır. Birileri tarafından kullanılmaya ve elindekilerden olmaya işaret eden bir rüyadır. Manevi değerlerini kaybetmekle de yorumlanabilen bir rüyadır. Rüya sahibi arkadaşlık ilişkilerine dikkat etmeli, kendisine zarar verebilecek kötü niyetli kişilerden uzak durmaya gayret etmelidir. Bu rüya dünya nimetlerine fazlaca dalarak ahiret hayatını unutmaya işaret etmektedir.

ÇORAP: Rüyada çorap satın almak maddi kazanca işarettir. Hediye olarak bir çorabın verilmesi aileye ait eski bir sorunun çözülmesine işarettir. Çorabın kaçması bir çok gönül macerasının yaşanacağını belirtir.

ÇORBA: Rüyada çorba içmek maaşınızın artacağına, kendi işiniz varsa onun gelişeceğine işarettir.

ÇÖL: Rüyada ne şekilde olursa olsun çöl görmek her konuda çözüm, mutluluk ve gelişme işarettir.

ÇÖREK: Rüyada çörek pişirmek veya yemek aşk ve evlilik hayatında mutluluk demektir.

ÇÖPÇÜ: Rüyada çöpçü olmak genç bir erkek için işinde yükselmeye, ortayaş bir erkek için işlerin bir süre kötü gideceğine işarettir. Bekar bir kadın için zengin ama iyi olmayan biri ile evlenebileceğine, evli bir kadın için evlilik dışı kötü bir ilişkiye girebileceğine işarettir.

ÇUKUR: Rüyada çukur görmek dikkatli olmanız gerektiğine, işlerinizin kötüye gidebileceğine işarettir.

ÇUVAL: Boş çuval görmek evinizde bereketsizlik ve uğursuzluk olduğunu ve bu yüzden sıkıntı çektiğinizi, doğru ve iyi şeyler yaparak bunun tekrar düzelebileceğini belirtir. Dolu çuval ise bereketi gösterir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir