Büyüklerimin Zamanı ile Benim Zamanım Arasındaki Farklar Nelerdir?

çember çevirme oyun

Büyüklerimin Zamanı ile Benim Zamanım Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bir yaşınızda ve son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraflarınızı inceleyiniz. Her iki fotoğrafı karşılaştırarak fotoğraflarda gördüğünüz farklılıkları söyleyiniz.

– Bu sokağın, çocukluğumun geçtiği sokak olduğuna inanamıyorum. Nerede o çocukluğumda oturduğumuz bir katlı ahşap ev? Buralar çok değişmiş.

Elif’in büyükannesi, yıllar sonra, çocukluğunun geçtiği sokağa geldi. Bambaşka bir görüntüyle karşılaştı. Daha sonra Elif’e, kendi çocukluğuna ve şimdiki zamana ait oyunlara, teknolojik imkânlara örnekler verdi.

Büyükanne: İnsanlar gibi yerleşim birimlerinde de zamanla değişiklikler oldu. Doğduğum yerdeki evlerin yerine modern binalar yapıldı. Bu binalar hem çok katlı hem de teknolojik imkânları daha fazla. Örneğin benim doğduğum yerde binalar tek katlıydı. Bizim zamanımızda evimizde elektrik yoktu. Gaz lambası ile aydınlanırdık. Şimdi, binalar çok katlı ve asansörlü yapılıyor. Elektrikle aydınlanıyor.

Çocuklar, eğlenmek amacıyla oyun oynarlar. Oyun oynayıp eğlenirken aynı zamanda paylaşmayı, yardımlaşmayı, arkadaşlığı öğrenirler. Biz de bir zamanlar çocuktuk.

Sek sek oyun çocuk

Sizin de hâlâ oynadığınız seksek, ip atlama, körebe, saklambaç gibi oyunları çok severek oynardık.

Erkekler çember çevirme oyunu oynarlardı. Biz de beştaş oyunu oynardık. Bu oyunlar, bugün oynanmaya oynanmaya unutuldu.

çember çevirme oyun

Teknolojinin gelişmesiyle bugünkü çocukların oynadıkları oyunlar ve yapmaktan hoşlandıkları işler değişti. Siz, bilgisayarda oyun oynuyorsunuz. Biz bez bebeklerle, tahtadan yapılmış arabalar ve oyuncaklarla oynardık.

Benim çocukluğumda kirlenen giysilerimiz elde yıkanırdı. Bu hem zahmetli hem de uzun süren bir işti. Şimdi, çamaşırlar otomatik makinelerde el değmeden kolayca ve kısa sürede yıkanıyor.

Benim çocukluğumda, iş yerlerinde yazı yazmak için daktilo kullanılırdı. Şimdi evlerde ve iş yerlerinde bilgisayar kullanılıyor.

Benim çocukluğumda cep telefonu yoktu. Uzaktaki bir yakınımızla konuşabilmek için postaneye giderdik. Jeton kullanarak telefon ederdik. Şimdi cep telefonu ile herkes istediği yerde, istediği kişiyle kolaylıkla konuşabiliyor.

Eskiden trenler buharla çalışırdı. Bu trenler hem daha yavaş hem de gürültülüydü. Şimdi hızlı trenler var. İstenilen yere kısa sürede gidilebiliyor.

Bizim zamanımızda tarlalar öküzler yardımıyla sürülüyordu. Tarlalar, bugün modern aletlerle daha kısa sürede ve kolayca sürülmektedir. Sulamada fıskiyeler kullanılmaktadır.

Sizin çocukluğunuz ile aile büyüklerinizin çocukluk dönemi arasında en önemli farklılık sizce hangisidir?

Aile büyüklerinizden birisiyle (büyükanne, büyükbaba), onun çocukluğu hakkında bir röportaj yapınız. Röportajda elde ettiğiniz bilgileri kullanarak kendi çocukluğunuz ile aile büyüklerinizin çocukluk dönemleri arasındaki farklılıkları yazınız.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir